O bibliotece

Biblioteka stanowi centrum informacji dla uczniów i nauczycieli, daje możliwość rozwijania

zainteresowań i samokształcenia. Jest interdyscyplinarną pracownią służącą do realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.

Historia naszej biblioteki jest ściśle związana z powojenną historią szkoły. Pierwsza księga inwentarzowa została założona w styczniu 1946 roku. Numer jeden otrzymała wtedy książka Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”.

Obecnie biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W pierwszym znajduje się wypożyczalnia.
W drugim usytuowana jest czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Do dyspozycji czytelników jest 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Nasza biblioteka ma dobrze wyposażoną pracownię komputerową, jest nowoczesna,
ale nie zapominamy, że sercem biblioteki są książki, a najważniejszy dla nas jest czytelnik.

Zbiory naszej biblioteki to ponad 14 tysięcy książek. Zdecydowana większość z nich

to lektury szkolne. Spośród pozostałych na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór podręczny składający się z wielu encyklopedii, słowników i leksykonów. Bardzo dobrze zaopatrzony jest też dział biologii, w którym można znaleźć najnowsze publikacje oraz dział polonistyczny (szczególnie intensywnie wykorzystywany przez maturzystów). Oprócz książek posiadamy też bogatą filmotekę na płytach CD oraz encyklopedie i słowniki multimedialne.

Zbiory biblioteczne są inwentaryzowane i opracowywane za pomocą programu komputerowego MOL 2000+. Komputerowe wyszukiwanie informacji ułatwiają katalogi: alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i wg klasyfikacji UKD.

Prenumerujemy następujące czasopisma:

Michał Płatek © 2009-2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja:26 czerwca 2017
Zaprzszamy na stronę ZSO 11 w Gliwicach