Konkursy
  Konkurs na walentynkowy limeryk! 7.02.17, 11:12 

Był sobie raz pewien święty
o wdzięcznym imieniu Walenty.
Wziąć udział w konkursie chcesz
Weź pióro i napisz wiersz
Nie zwlekaj - będą prezenty.

(Joanna Golik-Skitał)

Drodzy Gimnazjaliści!
W związku ze zbliżającymi się „Walentynkami” oraz rocznicą śmierci Wisławy Szymborskiej Samorząd Szkolny wraz z biblioteką ogłaszają konkurs na limeryk. Tematyka wiersza powinna nawiązywać do miłości lub dnia św. Walentego.
Na Wasze utwory czekamy od dziś do 13 lutego włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu 14 lutego   w „Walentynki”. Podpisane limeryki można przesłać mailem na adres biblioteki szkolnej : bibvlo@vp.pl , lub przynieść w wersji papierowej do biblioteki. Najciekawsze limeryk zostanie nagrodzony, a wszystkie zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.

Czekają wspaniałe nagrody: podwójne zaproszenia do restauracji i kawiarni.
A więc pióra w dłoń młodzi poeci!!

Klasyczny limeryk to krótki utwór wierszowany o charakterze humorystycznym, wywodzący się z irlandzkiej poezji ludowej. Składa się z pięciu wersów o układzie rymów aabba. Trzeci i czwarty wers są krótsze od pozostałych o dwie lub trzy sylaby, a w pierwszym wersie występuje nazwa geograficzna.
Jeśli kojarzycie Wisławę Szymborską jedynie z poważnej twórczości, warto sięgnąć po książkę dość niezwykłą. „Rymowanki dla dużych dzieci” to zbiór jej słynnych limeryków. Tworzyła je spontanicznie i namiętnie, przez lata. Śmiejąc się z samej siebie i kolegów pisarzy, ale nie tylko.

Przykłady:
Pewien rybak na Gwadelupie 
utrzymywał, że to bardzo głupie
znać do wyspy tylko jeden rym
i w szalupie popisywać się nim
przy biskupie lub w grupie przy zupie.

  Raz pewien żongler w Alhambrze
  oszalał znienacka tamże, 
    więc zaczął półdziko 
    żonglować publiką,
  aż w końcu zamknęli go w mamrze.
dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Z książką Ci do twarzy! 4.11.16, 09:30 
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną:
"Z książką Ci do twarzy"


czytam
Czytać można w miejscach oczywistych, takich jak wygodny fotel, kanapa czy ławka w parku. Ale niektórzy wybierają miejsca zaskakujące...
Waszym zadaniem będzie przyłapanie czytelników w różnych sytuacjach i uwiecznienie tego na zdjęciach.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia w formacie 15 x 21 cm.
Do fotografii należy dołączyć dane autora zdjęć (imię, nazwisko, klasa, tytuł czytanej książki) oraz zgodę osoby będącej na zdjęciu na przetwarzanie danych osobowych.
Najciekawsze, najbardziej zabawne i zaskakujące prace zostaną nagrodzone.
Zdjęcia należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 15 listopada 2016 r.
dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Czytamy? Czytamy! II edycja 4.11.16, 09:08 
Zapraszamy uczniów gimnazjum i liceum na kolejną odsłonę internetowego konkursu czytelniczego, zorganizowanego pod hasłem: "Otwieramy się na czytanie
z Wydawnictwem Otwartym".

Jest to konkurs organizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach.
Jeśli lubisz czytać, podejmij wyzwanie czytelnicze i połącz przyjemność czytania z rywalizacją:
- Zgłoś chęć uczestnictwa p. Ewie Lamprecht, w bibliotece szkolnej.
- Przeczytaj miesięcznie przynajmniej jedną książkę, która będzie zgodna z podanym przez Bibliotekę Pedagogiczną HASŁEM
- Zamieść na blogu wpis zawierający wrażenia z lektury (nie pisz za dużo - od 70 do 150 wyrazów).
Najciekawsze wpisy będą nagradzane. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 24 października
Czytamy? Czytamy! Podejmij z nami wyzwanie czytelnicze!
dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Czytamy? Czytamy! Podejmij wyzwanie czytelnicze!21.10.15, 12:16 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Konkurs polega na przeczytaniu przez ucznia miesięcznie przynajmniej jednej książki pasującej do opublikowanego na blogu hasła i zamieszczeniu tam postu zawierającego wrażenia z lektury (od 70 do 150 wyrazów).
Co miesiąc (od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.) najlepszy post będzie nagradzany bonem do EMPIK-u. Oprócz tego najaktywniejszy uczestnik całego cyklu (osoba, która zamieści największą ilość postów w ciągu 6 miesięcy) otrzyma dodatkową nagrodę.
Uczniowie, którzy podejmą takie wyzwanie czytelnicze proszeni są o zgłoszenie się do naszej biblioteki szkolnej w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.Oczywiście, będziemy służyć Wam pomocą i radą:)
Hej, mole książkowe i wszyscy, których pasją jest czytanie, do dzieła!!!
dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Czytelnik Roku11.09.15, 12:17 
Ogłaszamy całoroczny konkurs czytelniczy na „Czytelnika Roku”!

REGULAMIN KONKURSU


  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie naszej szkoły.
  2. Konkurs będzie trwał od września 2015 r. do maja 2016r
  3. W każdym miesiącu ogłaszana będzie zagadka czytelnicza
  4. Podpisane rozwiązanie zagadki (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać na adres biblioteki (bibvlo@vp.pl) do ostatniego dnia danego miesiąca.
  5. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu „Czytelnik Roku” zostanie uczeń, który rozwiąże wszystkie comiesięczne zagadki oraz wypożyczy w naszej bibliotece najwięcej książek spoza kanonu lektur.
  6. Czytelnik Roku otrzyma nagrodę rzeczową pod koniec roku szkolnego.
   A więc do dzieła!! Pierwsza zagadka już niebawem.
   dodane przez: Ewa Lamprecht
   bibliotekarz
  XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego 16.12.13, 14:33 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego
na najlepszy wiersz napisany przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

REGULAMIN KONKURSU

 • Gatunek i tematyka wiersza jest dowolna
 • Praca powinna mieć formę drukowaną
 • W lewym, górnym rogu pracy konkursowej należy koniecznie umieścić swoje dane osobowe (imię, nazwisko,pełna nazwa szkoły, klasa)
 • Pracę należy złożyc w bibliotece najpóźniej do 14 marca 2014
 • Oceny tworów dokona profesjonalne jury.
 • Laureaci zostaną nagrodzeni.
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na koniec marca lub początek kwietnia 2014.
  dodane przez: Ewa Lamprecht
  bibliotekarz
  Konkurs poetycki28.11.13, 11:21 

Jak cicho pada śnieg...

zima

W długie, zimowe wieczory dobrze jest usiąść z filiżanką herbaty w ręce i poczytać poezję. Jeszcze milej jest pisać zimowe, śnieżne wiersze.
Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie poetyckim!

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie gimnazjum oraz liceum.
2. Można zgłosić 1 lub więcej wierszy o tematyce związanej z zimą lub świętami Bożego Narodzenia.
3. Utwory muszą być napisane samodzielnie.
4. Swoje wiersze można przynosić do biblioteki szkolnej do końca grudnia 2013 r.

dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Konkurs Fotograficzny im. Piotra Janika 1.10.13, 13:55 

Gliwice – mapa miejsc intymnych


Adresaci konkursu:uczniowie gliwickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zasady uczestnictwa:


 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie cyklu fotografii, które podejmują temat wskazany przez organizatora konkursu.
 • Jeden autor może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć własnego autorstwa.
 • Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli należy nagrać na płytach CD i nadesłać na adres:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
  ul. Partyzantów 25
  41-113 Gliwice
  z dopiskiem: Konkurs fotograficzny
 • Do prac należy załączyć w osobnej kopercie opis zawierający następujące informacje:
 • tytuł pracy, imię i nazwisko autora, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

  Termin składania prac:  Prace należy składać do 31 października 2013r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie listopada 2013 roku.
  Kryteria oceniania:
  • zgodność z tematem,
  • estetyka zdjęć,
  • kreatywność autora.
  Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.
  dodane przez: Ewa Lamprecht
  bibliotekarz
  DROGA DO KULTURY Konkurs Fotograficzny "Droga do..."18.09.13, 08:44 
Droga jest pojęciem ogólnym, drogą może być jezdnia, po której poruszają się samochody, przemieszczają rowerzyści czy przechodnie. Droga może być rozumiana również, jako ścieżka życia, podążanie nią zgodnie z naszym systemem wartości. Wartością w ocenie jury będzie oryginalne podejście do tematu jak i techniczne oraz estetyczne walory prac konkursowych.
REGULAMIN
Zasady zgłaszania udziału w Konkursie Fotograficznym.
Do zgłoszenia udziału w Konkursie, dołącza się: 1.Fotografie w wersji elektronicznej, w formacie .jpg, o rozdzielczości minimum 1200 pikseli na dłuższym boku, rozmiarze nie mniejszym niż 2 MB i nie większym niż 5 MB.
2.Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu, zawierający:
a)imię i nazwisko;
b)adres korespondencyjny,
c)numeru telefonu kontaktowego;
d)tytuł fotografii;
e)zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
f)oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
3.W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły do dnia 03 października 2013r., pocztą elektroniczną na adres e-mail s.michaluszek@wp.pl
4.Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub zawierające nieprawdziwe dane Uczestnika będą odrzucane.
5.Fotografie nadesłane do Konkursu muszą być pracami własnymi Uczestnika,
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych oraz za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
Nagrody
1.Rozdanie nagród nastąpi 18 października o godz. 10.00 w I Szkole Społecznej im. Janusza Korczaka w Gliwicach (ul. Robotnicza 4).
2.Nagrodami w Konkursie są:
•Tablet
•Bezpłatne uczestnictwo w zajęciach fotograficznych prowadzonych przez p. Sebastiana Michałuszka
•Nagrody rzeczowe
dodane przez: Ewa Lamprecht
bibliotekarz
  Gliwice - mapa miejsc intymnych11.04.13, 09:19 

Konkurs Fotograficzny im. Piotra Janika

Gliwice – mapa miejsc intymnych

Cele konkursu:
  1. zachęcenie miłośników fotografii do prezentowania własnych umiejętności,
  2. popularyzowanie fotografii wśród młodzieży,
  3. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
  4. popularyzacja miasta, jego architektury i kultury.
Adresaci konkursu: Zasady uczestnictwa:
  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie cyklu fotografii, które podejmują temat wskazany przez organizatora konkursu.
  2. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć własnego autorstwa.
  3. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli należy nagrać na płytach CD i nadesłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 41-113 Gliwice z dopiskiem: Konkurs fotograficzny
  4. Do prac należy załączyć w osobnej kopercie opis zawierający następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej
   jej autora.

  5. Termin składania prac:

   Prace należy składać do 30 kwietnia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
   w pierwszej połowie czerwca 2013 roku.

   Kryteria oceniania:

    1. zgodność z tematem,
    2. estetyka zdjęć,
    3. kreatywność autora.
   Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.
   dodane przez: Ewa Lamprecht
   bibliotekarz
Michał Płatek © 2009-2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja:26 czerwca 2017
Zaprzszamy na stronę ZSO 11 w Gliwicach